La  psicosociologia, en el marc de la seguretat i les condicions de salut en el treball és una tècnica de prevenció que estudia i avalua les condicions que afecten el comportament del treballador i la seva interacció social dins el procés de treball.

Les empreses de cada vegada més aposten per un model de salut laboral, de manera que van a empreses especialitzades en el sector de recursos humans per contractar serveis com col·loquis sobre salut emocional i tècniques de relaxació per afavorir el benestar dels seus col·laboradors. Segons estudis recents és una tendència a l’alça en el món empresarial pel fet que té un impacte directe en l’absentisme laboral, clima laboral i optimització de costos.

ISDEC  adapta i personalitza els seus serveis a les necessitats de les organitzacions.

Col·loqui Salut Emocional

El nostre col·loqui sobre Salut Emocional és un espai de reflexió per a les organitzacions, on no tan sols expliquem i conscienciem de la importància de saber com gestionar les emocions i els seus efectes, sinó en el qual hi ha una interacció conjunta per potenciar un millor enteniment.

L’ objectiu és conèixer la causa-efecte en la gestió emocional i dotar de coneixements a les organitzacions i els seus col·laboradors amb la finalitat d’afavorir el bon clima laboral, la motivació i el treball en equip.

Beneficis:

 • Redueix l’absentisme laboral.
 • Millora del rendiment.
 • Millor clima laboral.
 • Prevenció i reducció de l’estrès.
 • Promou la presa de decisions.
 • Potencia la creativitat, la motivació i el treball en equip.

Tècniques de Relaxació

Les Tècniques de Relaxació ens ajuden a reduir i prevenir el nivell d’ansietat i estrès  La relaxació és un esforç actiu i conscient per disminuir la tensió muscular. El seu objectiu és reduir i prevenir la tensió muscular conscientment per arribar a reduir la tensió mental, tant per a situacions de normalitat, com per a situacions d’estrès.

Beneficis de la relaxació:

 • Redueix l’absentisme laboral.
 • Millora el rendiment.
 • Disminueix la tensió muscular i mental.
 • Prevenció i reducció de l’estrès.
 • Canvis en les respostes motores (percepció de serenitat).
 • Canvis en les respostes cognitives (percepció de tranquil·litat).