La màxima que a la feina es va a treballar i que un ha de deixar-se les emocions i preocupacions a casa no funciona. Les persones som éssers complets que no podem desconnectar la part emocional del nostre cervell en el moment en que passem la targeta de fitxar pel lector.

Les empreses de cada dia són més conscients i s’impliquen en el benestar emocional dels seus col·laboradors proporcionant-los el coneixement i les eines necessàries per a la gestió de les emocions. Saber gestionar les emocions redueix l’absentisme laboral, potencia la motivació i el bon clima laboral, incrementa l’eficiència i el conjunt de l’organització és més saludable en tots els aspectes.

ISDEC hem desenvolupat Workshops basats en un aprenentatge teòric i pràctic amb la finalitat que siguin més efectius.

Workshops.9                                                                                             

Són tallers de combinació teòrica-pràctica. Estan compostos de 3 sessions teòriques en diferents matèries relacionades amb la gestió emocional (segons el taller escollit) i 1 sessió pràctica en tècniques de relaxació.

L’ objectiu és que a través del coneixement i l’aprenentatge dels factors que intervenen en el procés del benestar emocional, es disposin d’eines per posar-les en pràctica de forma autònoma en el dia a dia.

Beneficis:

 • Redueix l’absentisme laboral.
 • Millora del rendiment.
 • Millor clima laboral.
 • Prevenció i reducció de l’estrès.
 • Promou la presa de decisions.
 • Potencia la creativitat, la motivació i el treball en equip.

Workshops.3                                                                                            

És un taller de tècniques de relaxació basades en mètodes de respiració conscient i relaxació muscular.       

Les tècniques de relaxació ens ajuden a controlar i prevenir el nostre nivell d’estrès, ansietat i tensió muscular. Aprenem a entrenar una sèrie d’habilitats que facilitaran el control de la nostra activació fisiològica i el afrontar i gestionar millor les nostres emocions.

L’objectiu és reduir i prevenir la tensió muscular i la tensió mental, tant per a situacions de normalitat, com per a situacions d’estrès.

Beneficis de la relaxació:

 • Redueix l’absentisme laboral.
 • Millora el rendiment.
 • Disminueix la tensió muscular i mental.
 • Prevenció i reducció de l’estrès.
 • Canvis en les respostes motores (percepció de serenitat).
 • Canvis en les respostes cognitives (percepció de tranquil·litat).