“Les emocions influeixen en la nostra vida de tres maneres: fisiològica, cognitiva, conductual”
(Daniel Goleman)


El Benestar Emocional és també un factor psicosocial en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. Es denominen factors psicosocials aquells factors de risc per a la salut que s’originen en l’organització de la feina i que generen respostes de tipus fisiològic, emocional, cognitiu, conductual i que poden ser precursores de malalties en certes circumstàncies d’intensitat, freqüència i durada.

La intel·ligència emocional o benestar emocional és un terme associat des de fa algun temps a les empreses. Més enllà de modes passatgeres, la intel·ligència emocional ha arribat a el món laboral per quedar-se. Les empreses demanen professionals capaços d’identificar i gestionar les seves emocions pròpies i alienes, amb habilitats socials i amb capacitat d’adaptació a les diferents situacions.

Les emocions afecten el comportament dels col·laboradors en el lloc de treball. Els sentiments i el caràcter general d’un col·laborador tenen un impacte significatiu en el seu rendiment laboral, habilitats per prendre decisions, esperit d’equip, lideratge i productivitat.

Aprendre a gestionar les emocions té un impacte directe sobre la creativitat, la flexibilitat, la confiança, la persistència i la consecució de metes.

En definitiva, els empleats amb intel·ligència emocional dominen l’autocontrol, estan motivats i són capaços de motivar, tenen una gran capacitat de persuasió i de treball en equip.

formació Bonificable

Els formats Workshops i Emotional Reset Retreat, podran bonificar-se de manera total o parcial. ISDEC està registrada per Fundae (Fundació Estatal per a la Formació i l’Ocupació), aportant un valor afegit a les nostres empreses clients en l’optimització i la gestió del seu crèdit formatiu.

ISDEC ha elaborat els diferents formats d’aprenentatge i entrenament per fomentar el benestar emocional.

Emotional WorkShops
(Saber més)

Emotional Reset Retreat (ERR)
(Saber més)
Emotional Psychosocial Services
(Saber més)