Cercar resultats diferents és no fer sempre el mateix” (Albert Einstein)


Què és?

Outsourcing: una empresa subcontracta o externalitza tasques, delega àrees o processos de negoci a tercers, obtenint així resultats des de l’exterior. De manera que a partir d’ara un proveïdor de serveis especialitzat prestarà els serveis dels que abans era responsable l’empresa.

Per què externalitzar un servei?

L’ outsourcing o externalització suposa una millora radical en els processos interns de l’empresa, aportant valor, reduint costos i millorant els resultats. Avui en dia les empreses han de poder adaptar-se als canvis i en l’època en què vivim solen ser molt ràpids.

Externalitzar serveis és una de les alternatives de gestió més implementades en certs sectors dels negocis, especialment quan una empresa no compta amb els mitjans ni els recursos suficients per dur a terme una sèrie de tasques, no tingui plans d’ obrir una nova àrea o departament o només vulgui focalitzar-se en el seu core-business.

A l’externalitzar serveis és més senzill fer créixer el negoci i sense grans inversions, al mateix temps que s’augmenta l’eficiència en els processos i s’optimitzen costos.

ISDEC li aportem solucions perquè la seva organització sigui més eficient i rendible.

Estructura del procés: