“La innovació i creativitat és el que distingeix als líders dels seguidors” (Steve Jobs)


Què és?

L’ objectiu de la  Consultoria Estratègica i Organitzativa és acompanyar i assessorar a les empreses creant valor de forma sostinguda. La consultoria estratègica permet definir el rumb estratègic del negoci i alinear els esforços de les diferents àrees de l’empresa per complir amb la seva missió i assolir els seus objectius i metes.

ISDEC aporta la capacitat d’anàlisi, diagnòstic i les eines metodològiques per a formular i implementar les estratègies per tal d’incrementar els ingressos, millorar l’eficiència i gestionar les expectatives creixents dels seus principals grups d’interès tant del capital humà com organitzatius potenciant el compliment de la missió-visió-meta.

Metodologia.

Implantació d’ estratègies: Les 7S ‘s de McKinsey. L’ esquema reflecteix els diferents factors que incideixen en l’èxit o el fracàs del procés estratègic.

Style: L’estil es refereix a la cultura de l’organització. Normalment és la cúpula gerencial qui estableix un model de comportament, i dóna exemple a les capes inferiors de l’empresa. Ve a ser la cara de l’empresa.

Staff: Els empleats són la columna vertebral de qualsevol organització i un dels seus més importants actius. Els recursos humans han d’estar orientats cap a l’estratègia.

Systems: Inclou els processos interns que defineixen els paràmetres de funcionament de l’empresa i els sistemes d’informació són els canals pels quals discorre la informació. Els processos i la informació poden comparar-se amb la sang que flueix per un cos.

Strategy: La manera d’organitzar i enfocar els recursos, per aconseguir els objectius de l’organització. Podríem comparar-lo amb el cervell d’una organització.

Structure: La manera en què s’organitzen, es relacionen i interactuen les diferents variables com unitats de negoci. Poden ser departamentals, geogràfiques, de gestió (centralitzada o descentralitzada). Formules jurídiques de col·laboradors (societats, joint-venture …), formules d’expansió (franquícia, orgànica, fusions …), d’organització jeràrquica (centralitzada o descentralitzada), de recursos humans (estructura piramidal o plana) i un llarg etcètera.

Skills: Es refereix a les habilitats i capacitats requerides pels membres de l’organització. És el que Michael Porter diu Competències Centrals. També pot referir-se el saber fer.

Shared Values: Els valors compartits són el cor de l’empresa. El que uneix als seus membres i alinea a tots ells en la mateixa direcció.

Avantatges: Factors interconnectats: és difícil que un d’ells aconsegueixi resultats significatius sense que els altres factors no millorin també els seus resultats.