Totes les empreses tenen la majoria dels recursos a la seva disposició. La gran variable és la qualitat de lideratge: és el que determina què algunes empreses fracassen, mentre altres triomfen”
(Sidney Boyden)


El  Headhunting o Executive Search va sorgir el 1946 a Nova York. En aquest any Sydney Boyden, que treballava com a consultor en els Estats Units, va detectar una oportunitat de mercat en la recerca i selecció de directius. En un entorn econòmic que s’estava reactivant amb rapidesa després de la segona Guerra Mundial les empreses començaven a demanar professionals i no era fàcil trobar-los. Per cobrir aquesta demanda, Sydney Boyden va fundar l’empresa que porta el seu nom i que és l’origen de totes les altres companyies de Headhunting que van sorgir posteriorment.

ISDEC sabem què els processos de selecció han de ser seriosos i eficaços, per tant, cal que estiguin ben estructurats, la comunicació ha de ser clara, el tracte de la informació rigorosament confidencial i un procés ètic. Aquests són els factors que aporten la diferència.

El nostre procés de selecció:

 • Reunió prèvia amb l’organització per captar les seves necessitats i definir el Job Description.
 • Publicació en diferents plataformes professionals.
 • Utilitzem el nostre networking i recerca paral·lela en diferents xarxes socials com Bluestep, Linkedin i Xhing.
 • Primera presa de contacte amb els candidats i comunicació de les fases del procés.
 • Procés d’entrevistes: avaluació de competències i habilitats.
 • Contrast de referències: acompliment, aptituds i actituds.
 • Tancament: presentació del informe al client.

La llista d’habilitats més demandades pels nostres clients i en general per les organitzacions:

Habilitats clau per a posicions Directives:

 • Lideratge: unificar a un equip en l’assoliment d’un objectiu amb motivació i compromís és una habilitat innata dels millors directius. Per això el líder ha de ser capaç de descobrir i potenciar les capacitats de les persones que formen el seu equip.
 • Saber delegar: un bon directiu ha de saber delegar funcions entre els membres del seu equip fent-los responsables de la bona execució de les tasques. Per a això haurà de saber discernir quines tasques poden ser delegades o no.
 • Construcció d’equips: no s’ha de confondre un grup de treballadors amb un “equip” el que ha d’estar organitzat, motivat i disciplinat. Un equip ha de compartir èxits i fracassos sent capaços de deixar de banda l’esperit individual per l’esperit col·lectiu. Un líder ha de saber-se comunicar i exercir la comunicació assertiva.
 • Capacitat de resolució de problemes: l’habilitat principal és evitar-los, anticipant-se a l’eclosió de les situacions conflictives o problemàtiques. Atès que això sempre no passa el directiu ha de posar en pràctica totes les capacitats per resoldre els problemes de millor manera possible.
 • Resiliència: és l’habilitat per adaptar-se positivament a situacions adverses. Un bon directiu haurà de decidir quan i de quina manera trasllada les situacions difícils als membres del seu equip, motivant-los per conjuntament poder superar-les.
 • Fluïdesa en la presa de decisions: gran part del temps d’un directiu s’utilitza per a la presa de decisions, de manera que optimitzar el procés contribuirà de gran manera al seu èxit. És important saber controlar els temps de la presa de decisions, ja que fora de temps podria ser una decisió ja desencertada.
 • Habilitats tècniques: de res serviran les habilitats de gestió, si el directiu no disposa d’un bagatge de coneixements tècnics que li permetin supervisar i distribuir la feina entre els membres del seu equip. A més ha de ser un referent per al seu equip aportant coneixements quan calgui.
 • Intel·ligència emocional: un líder ha de tenir empatia, habilitats socials i gestió i control de les emocions, tots aquests factors generen un bon clima laboral, motivació i relacions satisfactòries que reforcen els llaços de l’equip.
 • Visió i pensament estratègic: un directiu ha de ser capaç de fixar prioritats i dissenyar plans d’acció per a l’assoliment dels seus objectius establerts. El directiu ha de ser l’estrateg.
 • Gestió del canvi: com va dir Heràclit “tot flueix, tot canvia, res roman constant”. Els directius han de tenir l’habilitat per poder liderar els canvis.
 • Habilitats de reconeixement i recompensa: el reconeixement i la recompensa, augmentaran la motivació i la implicació de l’equip per aconseguir dur a terme els objectius establerts pel seu líder.

Habilitats clau per a posicions Transversals:

 • Presa de decisions: prendre decisions de forma àgil, informada i assenyada, no ser indecís, és una habilitat clau per a qualsevol lloc de treball.
 • Compromís: estar compromès amb la nostra feina, implica no requerir de molta supervisió per donar el millor i complir amb les tasques encomanades de manera fiable.
 • Comunicació interpersonal: comptar amb bones habilitats de comunicació, tant oral com escrita, és una qualitat molt valorada en tots els àmbits de treball. Facilita el tracte amb els col·legues, la resolució de conflictes i el donar i rebre instruccions de forma clara i precisa. També és essencial a l’hora de brindar i acceptar crítiques constructives.
 • Flexibilitat: en un món de canvi constant, saber adaptar-se a les circumstàncies i no tenir por als nous desafiaments és evidència d’una personalitat flexible, capaç de sortir de la seva zona de confort i afrontar les dificultats amb una actitud positiva.
 • Gestió del temps: es tracta de saber donar prioritat a les tasques més importants i urgents, així com delegar o dedicar menys temps a les que no ho són tant. 
 • Lideratge: encara que no es tinguin persones a càrrec, saber liderar i motivar els altres perquè donin el millor de si mateixos és una habilitat molt apreciada per les empreses.
 • Intel·ligència emocional: té un paper fonamental en l’àmbit laboral, és beneficiosa per a la satisfacció en el treball, per a un millor lideratge, per reduir l’estrès i per treballar en equip.
 • Creativitat i resolució de problemes: les persones que no només s’enfoquen en el problema, sinó que immediatament intenten buscar una solució de forma lògica i creativa, són aportacions de gran valor per a qualsevol organització, i segurament aconseguiran destacar-se.
 • Treball en equip: saber treballar en equip de forma oberta, transparent i constructiva, és una habilitat transversal essencial per a exercir-se en qualsevol mitjà.
 • Responsabilitat: Saber reconèixer els propis errors en lloc de buscar les culpes en els altres, així com tenir la capacitat d’enorgullir-se quan la feina surt bé, és una mostra que ets una persona responsable, íntegra i compromesa amb el teu treball.
 • Saber treballar sota pressió: Complir amb les dates límit, bregar amb les crisis i enfrontar els canvis i problemes en l’últim moment és part d’una qualitat cada vegada més essencial: saber treballar en un ambient demandant.