L’educació emocional és l’habilitat d’escoltar gairebé qualsevol cosa, sense perdre els nostres estreps ni la nostra autoestima” (Robert Frost)


ISDEC com a empresa innovadora i especialitzada en el sector de recursos humans, som pioners en arribar a l’ àmbit educatiu , per això hem desenvolupat un workshop enfocat als docents.

En els centres educacionals, potser de manera més lenta que en l’àmbit empresarial, també s’està apostant en l’aprenentatge i l’entrenament en la gestió de les emocions. Moltes organitzacions ja ho han interioritzat, la recerca aporta evidències dels beneficis de desenvolupar aquestes habilitats socioemocionals.

Què és la intel·ligència emocional?

És la capacitat per identificar i gestionar les nostres emocions adequadament, i de l’altra, és la capacitat per comprendre i relacionar-nos eficaçment amb els altres. La intel·ligència emocional intervé en les nostres decisions vitals, en la nostra forma de mirar-nos a nosaltres mateixos, al món i en la gestió dels nostres sentiments i estats d’ànim. El desenvolupament de la intel·ligència emocional millora el nostre benestar i ens fa sentir millor.

L’ objectiu és desenvolupar les habilitats d’aprenentatge socioemocional per facilitar que les situacions estressants es puguin abordar amb calma i equilibri, adquirint estratègies de gestió emocional i creant un bon clima a l’aula, fomentant el creixement emocional i cognitiu. En definitiva, potenciant el benestar emocional.

Què m’aporta saber gestionar les emocions?

 • Desenvolupar millor coneixement de les emocions i l’habilitat de regular-les.
 • Poder reconèixer les emocions d’altres persones, promovent l’empatia.
 • Poder nomenar-les correctament a través de ser conscients.
 • Optimitzar processos de frustració a tolerància.
 • Transitar d’emocions negatives a emocions positives.
 • Major capacitat de resoldre problemes i conflictes.

Beneficis:

 • Redueix l’absentisme laboral.
 • Millora del rendiment.
 • Millor clima laboral.
 • Prevenció i reducció de l’estrès.
 • Promou la presa de decisions.
 • Potencia la creativitat, la motivació i el treball en equip.
 • Disminueix la tensió muscular i mental.
 • Canvis en les respostes motores (percepció de serenitat).
 • Canvis en les respostes cognitives (percepció de tranquil·litat).

Emotional Workshop Teachers

Temari: